turkiyecumhuriyeti100yil

Lean Startup (Yalın Girişim)

Lean startup, yeni bir iş fikrini hayata geçirirken müşteri odaklı, deneysel ve yinelemeli bir yaklaşım sunan bir metodolojidir. Bu metodoloji, girişimcilerin zaman, para ve kaynak israfını önlemek, ürünlerini hızlı ve etkili bir şekilde geliştirmek ve pazarda başarıya ulaşmak için tasarlanmıştır. İşte Lean startup’ın tarihçesi, çıkış noktası, temel özellikleri, kullanım alanları, faydaları ve en bilinen örnekleri…

Lean Startup Nedir?

Lean startup, 2011 yılında Eric Ries tarafından yazılan ve aynı adı taşıyan kitapla popüler hale gelen bir girişimcilik metodolojisidir. Lean startup, girişimcilerin yeni bir ürün veya hizmeti piyasaya sürmeden önce, müşterilerin gerçekten istedikleri ve ödedikleri bir çözüm oluşturmak için hipotezlerini test etmelerini sağlar. Bu testler, mümkün olan en kısa sürede ve en az maliyetle yapılır. Böylece, girişimciler, ürünlerini geliştirmek için gereken geri bildirimleri alır, öğrenir ve iyileştirirler. Lean startup, girişimcilerin başarısızlıktan korkmadan, hızlıca deneyip yanılmalarına ve en iyi sonucu elde etmek için sürekli değişime adapte olmalarına olanak tanır.

Lean Startup’ın Tarihçesi ve Çıkış Noktası

Lean startup metodolojisinin temelleri, 1980’lerde Steve Blank’in müşteri geliştirme yaklaşımıyla atılmıştır. Blank, girişimcilerin, ürünlerini geliştirmeden önce, müşterileriyle konuşarak, onların ihtiyaçlarını, sorunlarını ve beklentilerini anlamaları gerektiğini savunmuştur. Blank, bu yaklaşımı, Stanford Üniversitesi’nde verdiği derslerde ve 2005 yılında yayınladığı “The Four Steps to the Epiphany” adlı kitabında anlatmıştır.

Eric Ries, Blank’in öğrencilerinden biriydi ve Blank’in müşteri geliştirme yaklaşımını, kendi girişimlerinde uyguladı. Ries, bu süreçte, müşteri geliştirme yaklaşımını, yalın üretim felsefesinden esinlenerek, lean startup metodolojisine dönüştürdü. Ries, lean startup metodolojisini, 2008 yılında başlattığı bir blogda, 2011 yılında yayınladığı “The Lean Startup” adlı kitapta ve dünyanın dört bir yanında verdiği konferanslarda tanıttı. Ries’in kitabı, girişimcilik alanında bir fenomen haline geldi ve 30’dan fazla dile çevrildi. Ries, ayrıca, lean startup metodolojisini yaymak ve desteklemek için, 2021 yılında Lean Startup Co. adlı bir şirket kurdu.

Lean Startup’ın Temel Özellikleri

Lean startup metodolojisinin temel özellikleri şunlardır:

 • Müşteri Odaklılık: Lean startup, müşterilerin ihtiyaçlarını, sorunlarını ve beklentilerini anlamak için onlarla sürekli iletişim halinde olmayı vurgular. Girişimciler, müşterilerden aldıkları geri bildirimlere göre, ürünlerini geliştirir ve iyileştirirler.
 • Deneysellik: Lean startup, girişimcilerin, ürünlerini piyasaya sürmeden önce, hipotezlerini test etmelerini ve doğrulanmış öğrenme elde etmelerini önerir. Girişimciler, ürünlerinin en temel ve işlevsel halini, yani minimum uygulanabilir ürünü (MVP) oluşturur ve bunu müşterilere sunar. Böylece, ürünlerinin değer önermesini, pazar uyumunu ve büyüme potansiyelini ölçerler.
 • Yineleme: Lean startup, girişimcilerin, ürünlerini sürekli olarak geliştirmek ve iyileştirmek için yinelemeli bir süreç izlemelerini tavsiye eder. Girişimciler, ürünlerini test ettikten sonra, aldıkları sonuçlara ve geri bildirimlere göre, ürünlerini değiştirir, geliştirir veya yeniden tasarlarlar. Bu süreç, ürünün mükemmelleşene veya girişimcinin fikrini değiştirene kadar devam eder.

Lean Startup Metodolojisi

MVP, Minimum Viable Product, yani Minimum Olarak Uygulanabilir Ürün anlamına gelir. MVP, girişimcilerin, yeni bir ürün veya hizmeti piyasaya sürmeden önce, müşterilerin gerçekten istedikleri ve ödedikleri bir çözüm oluşturmak için hipotezlerini test etmelerini sağlayan bir metodolojidir. MVP, ürünün en temel ve işlevsel halidir ve müşterilere sunularak geri bildirim alınır. Böylece, ürünün değer önermesi, pazar uyumu ve büyüme potansiyeli ölçülür. MVP, girişimcilerin zaman, para ve kaynak tasarrufu sağlar, müşteri memnuniyeti ve sadakati yaratır, esneklik ve uyum gösterir, yenilikçilik ve yaratıcılık sergiler. MVP, her türlü girişim için uygulanabilir bir yöntemdir. 

Pivot, girişimcilerin, ürünlerinin veya iş modellerinin pazarda başarılı olmadığını fark ettiklerinde, stratejilerini veya yaklaşımlarını değiştirmeleri anlamına gelir. Pivot, girişimcilerin, başarısızlıktan korkmadan, hızlıca deneyip yanılmalarına ve en iyi sonucu elde etmek için sürekli değişime uyum sağlamalarına olanak tanır. Pivot, girişimcilerin, öğrendikleri dersleri, yeni fikirlere veya fırsatlara dönüştürmeleridir. Pivot, girişimcilerin, ürünlerini veya hizmetlerini müşterilerinin ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre şekillendirmeleridir. Pivot, girişimcilerin, ürünlerini veya hizmetlerini rekabetçi ve güncel tutmalarıdır. Pivot, pek çok girişim tarafından uygulanmıştır. 

Lean startup döngüsü, girişimcilerin ürünlerini veya hizmetlerini sürekli olarak geliştirmek ve iyileştirmek için izledikleri bir süreçtir. Lean startup döngüsü, üç temel aşamadan oluşur: Oluştur, Ölç, Öğren.

 • Oluştur: Bu aşamada, girişimciler, ürünlerinin veya hizmetlerinin en temel ve işlevsel halini, yani minimum uygulanabilir ürünü (MVP) oluştururlar. MVP, ürünün veya hizmetin değer önermesini test etmek için müşterilere sunulan bir prototiptir. MVP, girişimcilerin, ürünlerini veya hizmetlerini piyasaya sürmeden önce, müşterilerin gerçekten istedikleri ve ödedikleri bir çözüm oluşturmak için hipotezlerini test etmelerini sağlar.
 • Ölç: Bu aşamada, girişimciler, MVP’yi müşterilere sunarlar ve onlardan geri bildirim alırlar. Geri bildirim, girişimcilerin, ürünlerinin veya hizmetlerinin pazar uyumu, büyüme potansiyeli, müşteri memnuniyeti ve sadakati gibi kritik metrikleri ölçmelerine yardımcı olur. Ölçme, girişimcilerin, ürünlerinin veya hizmetlerinin başarısını veya başarısızlığını objektif bir şekilde değerlendirmelerine olanak tanır.
 • Öğren: Bu aşamada, girişimciler, ölçme sonucunda elde ettikleri verileri analiz ederler ve doğrulanmış öğrenme elde ederler. Doğrulanmış öğrenme, girişimcilerin, ürünlerinin veya hizmetlerinin bugünü ve geleceğiyle ilgili bilimsel yöntemlere dayanarak değerli gerçekleri bulmalarını sağlayan bir süreçtir. Öğrenme, girişimcilerin, ürünlerini veya hizmetlerini değiştirmeye, geliştirmeye veya yeniden tasarlamaya karar vermelerine yardımcı olur.

Lean startup döngüsü, girişimcilerin, ürünlerini veya hizmetlerini müşteri odaklı, deneysel ve yinelemeli bir şekilde geliştirmelerine imkân verir. Lean startup döngüsü, girişimcilerin, zaman, para ve kaynak tasarrufu sağlar, müşteri memnuniyeti ve sadakati yaratır, esneklik ve uyum gösterir, yenilikçilik ve yaratıcılık sergiler. Lean startup döngüsü, her türlü girişim için uygulanabilir bir yöntemdir.

Lean Startup’ın Kullanım Alanları

Lean startup metodolojisi, her türlü girişim için uygulanabilir bir yöntemdir. Özellikle, yeni ve belirsiz pazarlarda faaliyet gösteren, teknoloji odaklı, yenilikçi ve ölçeklenebilir girişimler için idealdir. Lean startup metodolojisi, aşağıdaki gibi farklı kullanım alanlarına sahiptir:

 • Yeni Bir Girişim Kurmak: Lean startup metodolojisi, yeni bir girişim kurmak isteyen girişimciler için, iş fikirlerini test etmek, ürünlerini geliştirmek ve pazarda başarıya ulaşmak için bir rehber sunar. Girişimciler, lean startup metodolojisini kullanarak, müşterilerinin ihtiyaçlarını anlayabilir, ürünlerini hızlı ve ucuz bir şekilde oluşturabilir, ürünlerinin değerini kanıtlayabilir ve büyüme stratejileri belirleyebilirler.
 • Var Olan Bir Girişimde Yeni Bir Ürün veya Hizmet Geliştirmek: Lean startup metodolojisi, var olan bir girişimde yeni bir ürün veya hizmet geliştirmek isteyen girişimciler için, ürün veya hizmetlerinin uygunluğunu ve potansiyelini test etmek için bir araç sağlar. Girişimciler, lean startup metodolojisi sayesinde, mevcut müşterilerinin veya yeni hedef kitlelerinin beklentilerini karşılayacak, rekabet avantajı sağlayacak ve karlılık yaratacak bir ürün veya hizmet geliştirebilirler.
 • Kurumsal Girişimcilik: Lean startup metodolojisi, büyük ve kurumsal şirketlerin de girişimcilik kültürünü benimsemelerine ve yenilikçi projeler üretmelerine yardımcı olur. Kurumsal girişimciler, lean startup metodolojisini kullanarak, şirketlerinin vizyonu ve misyonu doğrultusunda, yeni pazarlara girebilir, yeni müşteri segmentleri oluşturabilir, yeni iş modelleri geliştirebilir ve şirketlerinin rekabet gücünü artırabilirler.

Lean Startup’ın Faydaları

Lean startup metodolojisinin girişimcilere sağladığı pek çok fayda vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Zaman, Para ve Kaynak Tasarrufu: Lean startup metodolojisi, girişimcilerin, ürünlerini geliştirmek için gereken zamanı, parayı ve kaynakları en aza indirir.
 • Müşteri Memnuniyeti ve Sadakati: Lean startup metodolojisi, girişimcilerin, müşterilerinin gerçekten istedikleri ve ödedikleri bir ürün veya hizmet sunmalarını sağlar. Girişimciler, müşterileriyle sürekli iletişim halinde olur, onların geri bildirimlerini dikkate alır ve ürünlerini onlara göre şekillendirirler. Böylece, müşterilerin memnuniyetini ve sadakatini artırırlar.
 • Esneklik ve Uyum: Lean startup metodolojisi, girişimcilerin, pazarın ve müşterilerin değişen ihtiyaçlarına ve beklentilerine hızlı ve kolay bir şekilde uyum sağlamalarını mümkün kılar. Girişimciler, ürünlerini sürekli olarak test eder, ölçer ve iyileştirirler. Böylece, ürünlerini rekabetçi ve güncel tutarlar.
 • Yenilikçilik ve Yaratıcılık: Lean startup metodolojisi, girişimcilerin, yeni ve farklı ürün veya hizmetler geliştirmelerine ve pazarda fark yaratmalarına teşvik eder. Girişimciler, müşterilerinin sorunlarına çözüm bulmak için, yaratıcı ve yenilikçi fikirler üretir, deneyler ve uygularlar.

Lean Startup’ın En Bilinen Örnekleri

Lean startup metodolojisi, pek çok başarılı girişim tarafından kullanılmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Dropbox: Dropbox, bulut tabanlı bir dosya depolama ve paylaşma servisidir. Dropbox, lean startup metodolojisini kullanarak, ürününü geliştirmiş ve pazarda büyük bir başarı elde etmiştir. Dropbox, ürününü piyasaya sürmeden önce, müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamak için, bir video ile ürününün değer önermesini test etmiştir. Bu video, Dropbox’ın potansiyel müşterileri tarafından büyük ilgi görmüş ve ürünün beta sürümüne kaydolanların sayısı 5000’den 75000’e çıkmıştır. Dropbox, daha sonra, ürününü sürekli olarak geliştirmiş ve müşterilerine sunduğu ücretsiz depolama alanı, arkadaş davet etme ve sosyal medya entegrasyonu gibi özelliklerle, müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmıştır.
 • Airbnb: Airbnb, ev sahiplerinin ve seyahat edenlerin bir araya geldiği, konaklama alternatifleri sunan bir platformdur. Airbnb, lean startup metodolojisi sayesinde, ürününü geliştirmiş ve pazarda büyük bir başarı yakalamıştır. Airbnb, ürününü piyasaya sürmeden önce, müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamak için, bir web sitesi ile daha küçük bir kitle için ürününün değer önermesini test etmiştir. Bu web sitesi, Airbnb’nin potansiyel müşterileri tarafından yoğun bir şekilde kullanılmış ve ürünün pazar uyumunu kanıtlamıştır. Airbnb, daha sonra, ürününü sürekli olarak geliştirmiş ve müşterilerine sunduğu fotoğraf çekimi, güvenlik depozitosu, sigorta ve sosyal medya entegrasyonu gibi özelliklerle, müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmıştır.
 • Instagram: Instagram, fotoğraf ve video paylaşma uygulamasıdır. Instagram, lean startup metodolojisi ile ürününü geliştirmiş ve pazarda büyük bir başarı elde etmiştir. Instagram, ürününü piyasaya sürmeden önce, müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamak için, bir mobil uygulama ile ürününün değer önermesini test etmiştir. Bu mobil uygulama, Instagram’ın potansiyel müşterileri tarafından yoğun bir şekilde kullanılmış ve ürünün pazar uyumunu kanıtlamıştır. Instagram, daha sonra, ürününü sürekli olarak geliştirmiş ve müşterilerine sunduğu filtreler, hikayeler, canlı yayın ve sosyal medya entegrasyonu gibi özelliklerle, müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmıştır.

Bunu Paylaşın!

Yeni Yayınları Kaçırmamak İçin Abone Olun!

Yeni yayın ve gelişmeleri e-posta adresinize almak için lütfen aşağıdaki formu doldurun.

Dilerseniz Linkedin üzerinden de  yayınlarımıza abone olabilirsiniz. Linkedin üzerinden abone olmak için hemen tıklayın »

Bunlar da İlginizi Çekebilir! - Tüm Blog Yazılarımız

Bunlar da İlginizi Çekebilir! - Tüm Podcast'lerimiz

Bunlar da İlginizi Çekebilir! - Tüm Video'larımız

Siz de daha iyisini istemez misiniz?

Hizmetlerimizle Tanışın

Hizmetlerimiz

Eğitimlerimiz

 • Finansal Okuryazarlık
 • Finansçı Olmayanlar için Finans
 • Para, Döviz & Sermaye Piyasaları
 • Makroekonomik Verilerin Yorumlanması
 • Ekonomik Krizlerin Nedenleri & Sonuçları
 • Ekonomi Yönetimi
 • İnsan Kaynaklarına Stratejik Yaklaşım
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
 • Performans Yönetimi & Sistemleri
 • Performans Değerlendirme Sistemleri
 • İş Analizi & İş Gücü Planlama
 • Ücret, Ödüllendirme & Yan Haklar
 • Yetenek ve Kariyer Yönetimi
 • Kurumsal Akademi Tasarımı
 • Kurum Kültürü Yönetimi
 • Mutluluk & Motivasyon Yönetimi
 • Sessiz İstifadan Kaçınma
 • Profesyonel Koçluk