turkiyecumhuriyeti100yil

Süreç Yönetimi Danışmanlığı

İş süreçlerinizin sıfırdan tasarımı, var olan süreçlerin dokümantasyonu, iş süreçlerinin analizi ve iyileştirme çalışmaları, Tüm bölümler için FTE hesapları, Risk – Etki Analizleri ile kurumsal yapınızı güçlendiriyoruz.

Süreç Analizi & Dokümantasyon

İş süreçlerinin, organizasyon, teknoloji ve akış perspektifinde analizini yapıyor, dokümante ediyoruz. Gelişim alanlarını belirliyor, iş ve süreç verimliliğini artırıyoruz. Süreçleri, görev tanımı ve prosedürleri stratejik hedefler doğrultusunda düzenliyor ve güncelliyoruz.

Süreç İyileştirme Çalışması

Süreç, organizasyon ve teknoloji perspektifinde iş sürekliliği, verimlilik, etkinlik ve kalite iyleştirme önerileri sunup, hayata geçirilerek, maliyetlerde düşüş, çalışan ve müşteri deneyimi skorlarında artış sağlıyoruz.

Dijital Dönüşüm

Dijital olgunluk analizi yapıyor, gelişim alanları ve bu alanlara yönelik öneri aksiyonları belirliyoruz. Bu aksiyonları önceliklendiriyor, belirlenen yol haritası doğrultusunda uygulamaya geçiş için destek sağlıyoruz.

İş Gücü (FTE) Hesaplama

Süreç içinde yer alan akışların ölçümlerini yaparak ihtiyaç duyulan iş gücü (FTE) rakamını belirliyoruz. Mevcut iş gücü (FTE) ile olması gerekeni kıyaslayarak, organizasyonel değişiklik önerilerini sunuyor, verimlilik ve etkinlik artışı sağlıyoruz.

Risk - Etki Analizi ve Değerlendirme

Süreç ve akışlar içinde var olan risklerin etki ve olasılık analizlerini yapıyoruz. Önceliklendirilen riskli süreçler için önlem önerileri ile gerçekleştiğinde uygulanacak b planı alternatiflerini oluşturuyoruz.

İş Sürekliliği Planı Oluşturma

Kurum içinde iş sürekliliği riski olan durumların tespit edilmesi, bu tür durumlara ilişkin senaryoların oluşturulması ve bu senaryoların gerçekleşmesi halinde duran işlerin ayağa kaldırılması sürecinin planlanmasını sağlıyoruz.

Kurumsal Başvuru İçin

Popüler

Hizmetlerimizle Tanışın

Hizmetlerimiz

Eğitimlerimiz

 • Finansal Okuryazarlık
 • Finansçı Olmayanlar için Finans
 • Para, Döviz & Sermaye Piyasaları
 • Makroekonomik Verilerin Yorumlanması
 • Ekonomik Krizlerin Nedenleri & Sonuçları
 • Ekonomi Yönetimi
 • İnsan Kaynaklarına Stratejik Yaklaşım
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
 • Performans Yönetimi & Sistemleri
 • Performans Değerlendirme Sistemleri
 • İş Analizi & İş Gücü Planlama
 • Ücret, Ödüllendirme & Yan Haklar
 • Yetenek ve Kariyer Yönetimi
 • Kurumsal Akademi Tasarımı
 • Kurum Kültürü Yönetimi
 • Mutluluk & Motivasyon Yönetimi
 • Sessiz İstifadan Kaçınma
 • Profesyonel Koçluk