turkiyecumhuriyeti100yil

Çevik (Agile) Proje Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

 • Bu eğitim ile birlikte katılımcıların, çevik proje yönetimi yapabilecek seviyede uçtan uca temel bilgilerle donatılması amaçlanmaktadır. 
 • Çevik bir proje yönetimi sürecinin başından sonuna ne şekilde işlediği ve işlemesi gerektiği konusunda pratik bilgiler verilecektir.

Katılımcı Profili

 • Çevik proje yönetimi konusunda uzmanlaşmak ve derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyen çalışanlar

Eğitim Süresi

 • 2 gün

Eğitim İçeriği

 • Proje Yönetimine Giriş
  • PMI – PMP – PMBOK
  • Agile – Waterfall
  • Proje Kavramı
  • Proje Yöneticisi
 • Geleneksel Proje Yönetimi
 • Çevik (Agile) Yaklaşımı
  • Tarihçesi
  • Çevik Manifesto
  • Çevik Prensipler
  • Çevik Yaklaşım Faydaları
  • Çevik ile Scrum ve Kanban İlişkisi
 • Çevik Proje Yönetimi
 • Scrum Metodolojisi
  • Scrum Çerçevesi
  • Scrum Döngüsü
  • Ürün Sahibi (Product Owner)
  • Ürün İş Listesi (Product Backlog)
  • Scrum Yöneticisi (Scrum Master)
  • Geliştirme Takımı (Development Team)
  • Sprint Planlama Toplantısı (Sprint Planning Meeting)
  • Sprint ve Sprint İş Listesi (Sprint Backlog)
  • Günlük Scrum Toplantıları (Daily Scrum)
  • Ürün Parçası (Product Increment)
  • Ürün Değerlendirme Toplantısı (Sprint Review)
  • Süreç Değerlendirme Toplantısı (Sprint Retrospective)
 • Çevik Dönüşüm
 • Global Örnekler
 • Eğitim Boyunca İnteraktif Uygulamalar ve Tartışmalar

Eğitim Diğer Bilgiler

 • Her bir eğitim grubunun en fazla 20 kişi olması önerilmektedir.
 • Eğitim online veya yüz yüze gerçekleştirilebilir. Katılımcıların eğitimin tamamına katılımı önemlidir. 
 • Eğitmen ve referans bilgilerine hakkımızda sayfasından ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Başvuru İçin

Popüler

Hizmetlerimizle Tanışın

Hizmetlerimiz

Eğitimlerimiz

 • Finansal Okuryazarlık
 • Finansçı Olmayanlar için Finans
 • Para, Döviz & Sermaye Piyasaları
 • Makroekonomik Verilerin Yorumlanması
 • Ekonomik Krizlerin Nedenleri & Sonuçları
 • Ekonomi Yönetimi
 • İnsan Kaynaklarına Stratejik Yaklaşım
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
 • Performans Yönetimi & Sistemleri
 • Performans Değerlendirme Sistemleri
 • İş Analizi & İş Gücü Planlama
 • Ücret, Ödüllendirme & Yan Haklar
 • Yetenek ve Kariyer Yönetimi
 • Kurumsal Akademi Tasarımı
 • Kurum Kültürü Yönetimi
 • Mutluluk & Motivasyon Yönetimi
 • Sessiz İstifadan Kaçınma
 • Profesyonel Koçluk