turkiyecumhuriyeti100yil

Deneyim Tasarımı ve Yönetimi

Deneyim Tasarımı ve Yönetimi kapsamında sunduğumuz 7 ayrı hizmet odağında, müşteri ve çalışan deneyimini en üst düzeye çıkarıyor, müşterilerinizin ve çalışanlarınızın tüm etkileşim süreçlerini kusursuzca yönetmeye odaklanıyoruz. Müşteri Deneyimi çatı stratejisinin oluşturulmasından Çalışan Deneyimi Yönetimi’ne kadar uzanan geniş yelpazemiz ile, kurumunuzun rekabet avantajını artırmak ve sürekli gelişimini destekleyecek şekilde her aşamada yanınızdayız.

Müşteri Deneyimi Strateji Geliştirme (CX, UX):

Kurumunuzun hizmet gösterdiği tüm temas noktaları için kurum stratejiniz ve hedefleriniz ile örtüşen müşteri deneyimi çatı stratejisini oluşturuyor; müşteri odaklı ve marka sadakatini destekleyen kısa, orta, uzun vadeli stratejik aksiyon planlarınızı içeren yol haritasını çıkarıyoruz.

Müşteri Araştırmaları ve Analizleri

Faaliyet gösterdiğiniz sektörde müşteri deneyimi alanında rekabet avantajı yaratmanızı sağlayacak stratejik aksiyonlar için, müşteri içgörülerini en uygun pazar araştırmaları metodolojisi üzerinden ölçüyor ve analiz ediyoruz. Bu sayede müşteri deneyiminin nabzını tutuyor, müşterilerinizi daha yakından tanıyarak müşteri segmentasyonu ve profillemeyi destekleyecek düzeyde kişiselleştirilmiş deneyime yönelik aksiyon alanlarını belirliyoruz.

Yolculuk Haritalama ve Yaratıcı Deneyim Tasarımı

Ürün ve hizmetleriniz özelinde müşteri yolculuklarını baştan sona analiz ediyor, gelişim alanlarını ve acı noktaları tespit ediyoruz. Müşterilerin duygusal bağ kuracağı ve kurumunuzla olan etkileşimlerini unutulmaz kılacak yenilikçi metodolojiler üzerinden yeniden tasarlıyoruz.

Müşteri Odaklı Liderlik ve Kültürel Dönüşüm

Kurum kültürünün en başta müşteri odaklı ve müşterisiyle empati kurabilen bir yapıya dönüştürülmesi için gerekli olan aksiyon alanlarını belirliyor, çalışanlarınızı ihtiyaca yönelik eğitimlerle destekliyor ve müşteri odaklı liderlik yolculuğunda rehberlik ediyoruz.

Şikayet Yönetimi ve Kriz İletişimi

Müşteri şikayetlerini etkili bir şekilde yönetmek ve müşterilerin güvenini yeniden kazanmak üzere etkili müşteri iletişim stratejilerini geliştiriyoruz. Ayrıca oluşabilecek kriz durumlarına yönelik iletişim planlarını oluşturuyoruz.

Performans Ölçümü ve İyileştirme (NPS, CSAT, KPIs)

Müşterilerinizin deneyimini en doğru yöntemle ölçerek çalışanlarınıza uygun hedefler belirleyebilmeniz doğrultusunda hizmet sunuyoruz. Bu sayede müşteri deneyimi performansının sürekli olarak izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik veri odaklı yaklaşımlar oluşturuyor, sürekli analiz ve ölçme ile müşteri yolculuklarının sürekli iyileşmesini sağlıyoruz.

Çalışan Deneyimi Yönetimi (EX)

Çalışanlarınızın şirketinizle ilk etkileşiminden başlayarak ayrıldıkları güne kadar yaşadıkları tüm deneyimi analiz ediyor, çalışan bağlılığını artırmaya yönelik tüm aşamaları gözden geçirerek aksiyonlar oluşturuyoruz.

Kurumsal Başvuru İçin

Popüler

Hizmetlerimizle Tanışın

Hizmetlerimiz

Eğitimlerimiz

 • Finansal Okuryazarlık
 • Finansçı Olmayanlar için Finans
 • Para, Döviz & Sermaye Piyasaları
 • Makroekonomik Verilerin Yorumlanması
 • Ekonomik Krizlerin Nedenleri & Sonuçları
 • Ekonomi Yönetimi
 • İnsan Kaynaklarına Stratejik Yaklaşım
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
 • Performans Yönetimi & Sistemleri
 • Performans Değerlendirme Sistemleri
 • İş Analizi & İş Gücü Planlama
 • Ücret, Ödüllendirme & Yan Haklar
 • Yetenek ve Kariyer Yönetimi
 • Kurumsal Akademi Tasarımı
 • Kurum Kültürü Yönetimi
 • Mutluluk & Motivasyon Yönetimi
 • Sessiz İstifadan Kaçınma
 • Profesyonel Koçluk