turkiyecumhuriyeti100yil

Kuşak Çatışması ve Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

 • Bu eğitim ile birlikte, katılımcılar iş yerindeki kuşak çatışmalarını yönlendirmek için etkili stratejiler öğrenecekler. Uyumlu ve üretken bir çalışma ortamı yaratmak için nesiller arası çeşitliliği anlama, yönetme ve bunlardan yararlanma konusunda yetkinlik kazanacaklar. 
 • Bu eğitim ile nesiller arası işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Katılımcı Profili

 • Yöneticiler ve denetçiler
 • İnsan kaynakları profesyonelleri
 • Takım liderleri
 • Girişimciler ve işletme sahipleri

Eğitim Süresi

 • 2 gün

Eğitim İçeriği

 • Kuşak Farklılıklarını Anlamak
  • Baby Boomers, X Kuşağı, Y Kuşağı Ve Z Kuşağının Özelliklerini Tanımak
  • Ortak Kuşak Çatışmalarını Ve Bunların Temel Nedenlerini Belirlemek
 • Nesiller Arası Etkili İletişim
  • Açık Ve Empatik İletişim Stratejileri
  • Konuşmalarda Kuşak Farkının Kapatılması
 • Çatışma Çözüm Teknikleri 
  • Pratik Çatışma Çözüm Modelleri
  • Anlaşmazlıkların Ve Yanlış Anlamaların Ele Alınması
 • Kapsayıcı Bir İş Yeri Kültürü Oluşturmak
  • Çeşitliliği Ve Katılımı Teşvik Etmek
  • Kuşaksal Çeşitliliğin Bir Güç Olarak Kullanılması
 • Her Nesil İçin Liderlik Stilleri
  • Liderlik Yaklaşımlarının Farklı Yaş Gruplarına Uyarlanması
  • Çok Kuşaklı Ekiplerde Liderlik Potansiyelini En Üst Düzeye Çıkarmak
 • Başarılı Kuruluşların Kuşak Çeşitliliğine Yaklaşımlarını Analiz Etmek
 • Eğitim Boyunca İnteraktif Uygulamalar

Eğitim Diğer Bilgiler

 • Her bir eğitim grubunun en fazla 20 kişi olması önerilmektedir.
 • Eğitim online veya yüz yüze gerçekleştirilebilir. Katılımcıların eğitimin tamamına katılımı önemlidir. 
 • Eğitmen ve referans bilgilerine hakkımızda sayfasından ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Başvuru İçin

Popüler

Hizmetlerimizle Tanışın

Hizmetlerimiz

Eğitimlerimiz

 • Finansal Okuryazarlık
 • Finansçı Olmayanlar için Finans
 • Para, Döviz & Sermaye Piyasaları
 • Makroekonomik Verilerin Yorumlanması
 • Ekonomik Krizlerin Nedenleri & Sonuçları
 • Ekonomi Yönetimi
 • İnsan Kaynaklarına Stratejik Yaklaşım
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
 • Performans Yönetimi & Sistemleri
 • Performans Değerlendirme Sistemleri
 • İş Analizi & İş Gücü Planlama
 • Ücret, Ödüllendirme & Yan Haklar
 • Yetenek ve Kariyer Yönetimi
 • Kurumsal Akademi Tasarımı
 • Kurum Kültürü Yönetimi
 • Mutluluk & Motivasyon Yönetimi
 • Sessiz İstifadan Kaçınma
 • Profesyonel Koçluk