turkiyecumhuriyeti100yil

Hedeflerle Yönetim Eğitimi

Eğitimin Amacı

 • Bu eğitim ile yönetici ve alt organizasyonların aynı hedefe yönelmesi ve bu hedefleri gerçekleştirmek adına etkin şekilde koordine olmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
 • Kaynakların doğru paylaşımı ile verimliliğin yönetilmesi, kurum içinde hedef odaklı çalışma sisteminin geliştirilmesi ve tüm çalışanların stratejide nereye hizmet edeceğini bilmesinin sağlanması adına katılımcılara değer katmak amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili

 • Motivasyonun ve verimliliğin artmasını isteyen yöneticiler, ekip liderleri
 • Hedeflerle yönetim konusunda kendisini geliştirmek isteyen her çalışan

Eğitim Süresi

 • 2 gün

Eğitim İçeriği

 • Kurumsal Yönetim ile İlgili Temel Kavramlar
 • Misyon, Vizyon, Strateji ve Planlama
 • Hedeflerle Yönetimin Kuruma Yarattığı Katkılar
 • Hedef Nedir
 • Hedefin Özellikleri
 • Hedef Belirleme Süreci
 • Hedef Belirlemede Rollerin Önemi
 • Hedeflerin Yayılımı
 • Hedefleri Uygulama
 • Performans Ölçümleme, Takip ve Raporlama
 • OKR Yöntemi ve Uygulamaları
  • Doğuşu
  • Unsurları
  • Uygulaması
 • İyileştirme Aksiyonları
 • Uygulama Örnekleri
 • Eğitim Boyunca İnteraktif Uygulamalar ve Tartışmalar

Eğitim Diğer Bilgiler

 • Her bir eğitim grubunun en fazla 20 kişi olması önerilmektedir.
 • Eğitim online veya yüz yüze gerçekleştirilebilir. Katılımcıların eğitimin tamamına katılımı önemlidir. 
 • Eğitmen ve referans bilgilerine hakkımızda sayfasından ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Başvuru İçin

Popüler

Hizmetlerimizle Tanışın

Hizmetlerimiz

Eğitimlerimiz

 • Finansal Okuryazarlık
 • Finansçı Olmayanlar için Finans
 • Para, Döviz & Sermaye Piyasaları
 • Makroekonomik Verilerin Yorumlanması
 • Ekonomik Krizlerin Nedenleri & Sonuçları
 • Ekonomi Yönetimi
 • İnsan Kaynaklarına Stratejik Yaklaşım
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
 • Performans Yönetimi & Sistemleri
 • Performans Değerlendirme Sistemleri
 • İş Analizi & İş Gücü Planlama
 • Ücret, Ödüllendirme & Yan Haklar
 • Yetenek ve Kariyer Yönetimi
 • Kurumsal Akademi Tasarımı
 • Kurum Kültürü Yönetimi
 • Mutluluk & Motivasyon Yönetimi
 • Sessiz İstifadan Kaçınma
 • Profesyonel Koçluk