turkiyecumhuriyeti100yil

Fasilitasyon Becerileri Eğitimi

Eğitimin Amacı

 • Toplantı ve çalıştay yönetiminde sorumluluk alan kişilerin fasilitasyon yetkinliklerinin güçlendirilmesi,
 • Bu toplantı ve çalıştayların etkinliklerinin artırılarak katma değeri daha yüksek çıktılar alınabilmesi
 • Tüm yetkinliklerin katılımcılara deneysel yöntemlerle aktarılarak bu konuda hem bilgi hem de uygulama becerilerinin geliştirilmesi.

Katılımcı Profili

 • İş hayatında sunum, toplantı, proje, eğitim, ekip yönetimi faaliyetlerinde bulunan tüm çalışanlar, yönetici ve yönetici adayları

Eğitim Süresi

 • 2 gün

Eğitim İçeriği

 • Fasilitasyon Nedir
  • Etkileri
  • Kullanım Alanları
 • Fasilitasyon Süreci
 • Fasilitasyon Becerileri
  • Stratejik Düşünme
  • Toplantı Yönetimi
  • Sunum Teknikleri
  • Problem Çözme ve Karar Alma
  • Çatışma Yönetimi
  • Empati
  • İletişim Teknikleri
  • Proje Yönetimi
  • Değişim Yönetimi
 • Fasilitasyon ve Yönetim İlişkisi
 • Stratejik Fasilitasyon İpuçları
 • Eğitim Boyunca İnteraktif Uygulamalar

Eğitim Diğer Bilgiler

 • Her bir eğitim grubunun en fazla 20 kişi olması önerilmektedir.
 • Eğitim online veya yüz yüze gerçekleştirilebilir. Katılımcıların eğitimin tamamına katılımı önemlidir. 
 • Eğitmen ve referans bilgilerine hakkımızda sayfasından ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Başvuru İçin

Popüler

Hizmetlerimizle Tanışın

Hizmetlerimiz

Eğitimlerimiz

 • Finansal Okuryazarlık
 • Finansçı Olmayanlar için Finans
 • Para, Döviz & Sermaye Piyasaları
 • Makroekonomik Verilerin Yorumlanması
 • Ekonomik Krizlerin Nedenleri & Sonuçları
 • Ekonomi Yönetimi
 • İnsan Kaynaklarına Stratejik Yaklaşım
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
 • Performans Yönetimi & Sistemleri
 • Performans Değerlendirme Sistemleri
 • İş Analizi & İş Gücü Planlama
 • Ücret, Ödüllendirme & Yan Haklar
 • Yetenek ve Kariyer Yönetimi
 • Kurumsal Akademi Tasarımı
 • Kurum Kültürü Yönetimi
 • Mutluluk & Motivasyon Yönetimi
 • Sessiz İstifadan Kaçınma
 • Profesyonel Koçluk