turkiyecumhuriyeti100yil

Etkili Sunum ve Konuşma Teknikleri Eğitimi

Eğitimin Amacı

 • Bu eğitim ile etkili sunum dosyaları hazırlayabilmek ve sunmak için gerekli bilgilerin edinilmesi amaçlanmaktadır. Sunum dili ve teknikleri irdelenecektir.
 • Hazırlanan sunumların toplantılarda ve topluluk önünde etkileyici şekilde sunulabilmesi ve katılımcılara en etkili şekilde aktarılabilmesi, etkili konuşmalar yapılabilmesi hedeflenmektedir.

Katılımcı Profili

 • İş hayatında sunum hazırlayıp sunanlar, kalabalık önünde konuşma yapanlar
 • Üst düzey yöneticiler için analiz ve rapor hazırlayan ekipler

Eğitimin Süresi

 • 2 gün

Eğitim İçeriği

 • Etkili Sunum İlkeleri
  • Etkili Sunum
  • Mesajın Aktarımı ve Akılda Kalıcılık
  • Yetişkin Öğrenmesi
  • Başarılı / Başarısız Sunum
  • Etkili Sunum İlkeleri
 • Sunumun Aşamaları
  • Planlama
  • Hazırlanma
  • Prova Yapma
  • Sunma
 • Sunum Konuşması ve Hitabet
  • Giriş ve Dikkat Toplayıcılar
  • Gelişme ve Sonuç
  • Topluluk Önünde Konuşma
  • Hikayeleştirme
  • Çalışma: Konuşma ve Açılış
 • İkna ve Satış
  • İkna ve Satışın Temelleri
  • İkna Psikolojisi
  • İhtiyaç Oluşturma
  • İkna Teknikleri
 • Sunum Tasarımı ve Görselleri
  • Tasarım İlkeleri, Tasarım Örnekleri
  • Grafik ve Çizelge Kullanımı
  • Çalışma: Tasarım Uygulama
 • Yararlı Teknikler
  • Soru Sorma/Yanıtlama Teknikleri
  • Zorlu Durumları Yönetmek
  • Sıkça Karşılaşılan Sorunlar
  • Üst Düzey Yöneticilere Sunum
 • Çalışma: Kapanış Uygulaması ve Sunumu

Eğitim Süreci

 • Her bir eğitim grubunun en fazla 20 kişi olması önerilmektedir.
 • Eğitim online veya yüz yüze gerçekleştirilebilir. Katılımcıların eğitimin tamamına katılımı önemlidir. 
 • Eğitimlerimizde uygulamalar yer almaktadır. Eğitim boyunca, tüm katılımcıların bireysel ya da grup olarak en az bir sunum hazırlayıp bir kısmını sunmaları beklenmektedir. 

Kurumsal Başvuru İçin

Popüler

Hizmetlerimizle Tanışın

Hizmetlerimiz

Eğitimlerimiz

 • Finansal Okuryazarlık
 • Finansçı Olmayanlar için Finans
 • Para, Döviz & Sermaye Piyasaları
 • Makroekonomik Verilerin Yorumlanması
 • Ekonomik Krizlerin Nedenleri & Sonuçları
 • Ekonomi Yönetimi
 • İnsan Kaynaklarına Stratejik Yaklaşım
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
 • Performans Yönetimi & Sistemleri
 • Performans Değerlendirme Sistemleri
 • İş Analizi & İş Gücü Planlama
 • Ücret, Ödüllendirme & Yan Haklar
 • Yetenek ve Kariyer Yönetimi
 • Kurumsal Akademi Tasarımı
 • Kurum Kültürü Yönetimi
 • Mutluluk & Motivasyon Yönetimi
 • Sessiz İstifadan Kaçınma
 • Profesyonel Koçluk