turkiyecumhuriyeti100yil

Kişilik Envanteri ve Yetkinlik Analizi

Çalışanlarınızın kişilik özellikleri ve yetkinlik seviyeleri, kurumunuzun başarısı için kritik öneme sahiptir. Çalışanlarınızın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, onların motivasyonunu, bağlılığını, verimliliğini ve performansını artıracaktır. Biz çalışanlarınızın kişilik özelliklerini ve yetkinlik seviyelerini DISC envanter yöntemi ve görüşmelerle ölçüyor ve değerlendiriyoruz. Güçlü ve gelişime açık yönlerini, kariyer planlaması ve eğitim ihtiyaçlarına yönelik önerileri raporluyor ve geri bildirim yapıyoruz. Bu sayede, çalışanlarınızın potansiyellerini ortaya çıkarıyor ve geliştiriyoruz.

Çalışma Amacı

Bu çalışmanın amacı, çalışanlarınızın kişilik özelliklerini ve yetkinlik seviyelerini belirlemek ve kendilerine en uygun kariyer planlaması ve eğitim çözümleri önermektir. Böylece, çalışanlarınızın kendilerini daha iyi tanımalarına, güçlü ve zayıf yönlerini fark etmelerine, iletişim ve işbirliği becerilerini geliştirmelerine, motivasyon kaynaklarını bulmalarına, işe uygunluklarını ölçmelerine ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Çalışma Kimler İçin

Çalışanların kişilik özelliklerini ve yetkinlik seviyelerini ölçmek, gelişim alanlarını ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, kariyer planlaması yapmak ve geri bildirim almak isteyen insan kaynakları ekipleri ve yöneticiler.

Çalışma Süresi

Bu çalışmanın süresi, kurumunuzun büyüklüğüne, çalışan sayısına, kişilik envanteri ve yetkinlik analizi yöntemlerine göre değişkenlik gösterebilir. Ortalama olarak, bu çalışma 1-3 hafta arasında tamamlanabilir.

Çalışma İçeriği

Bu çalışmada, şu adımlar izlenir:

 • Çalışanlarınızın kişilik özellikleri ölçülür. Bu amaçla, DISC kişilik envanteri kullanılır. DISC kişilik envanteri, çalışanlarınızın dominant (baskın), iz bırakan (etkileşimci), kararlı/istikrarlı ve ciddi (dikkatli) kişilik özelliklerini belirleyen bilimsel bir yöntemdir. Bu yöntem, çalışanlarınızın kendilerini daha iyi anlamalarını, davranışlarını başkalarına uyarlamalarını, iletişim becerilerini geliştirmelerini, motivasyon kaynaklarını bulmalarını ve işe uygunluklarını ölçmelerini sağlar
 • Çalışanlarınızın yetkinlik seviyeleri ölçülür. Bu amaçla, çalışanlarınızla bire bir veya grup mülakatları yapılır. Mülakatlar, çalışanlarınızın sahip oldukları veya geliştirmeleri gereken yetkinlikleri belirlemek için yetkinlik bazlı sorular içerir. Yetkinlikler, çalışanlarınızın iş amaçlarını gerçekleştirmede kullandıkları ölçülebilir iş alışkanlıkları ve kişisel becerilerdir.
 • Çalışanlarınızın güçlü ve gelişime açık yönleri belirlenir. Bu aşamada, çalışanlarınızın kişilik özellikleri ve yetkinlik seviyeleri karşılaştırılır. Böylece, çalışanlarınızın sahip oldukları güçlü yönler ve geliştirmeleri gereken alanlar tespit edilir.
 • Çalışanlarınıza kariyer planlaması ve eğitim ihtiyaçlarına yönelik öneriler sunulur. Bu aşamada, belirlenen güçlü ve gelişime açık yönler doğrultusunda, çalışanlarınıza kariyer hedefleri, gelişim planları ve eğitim çözümleri önerilir. Çalışanlarınızın kariyer yolculuklarında ilerlemelerine ve gelişmelerine destek olunur.
 • Teercihinize göre çalışanlarınıza ya da kurumunuza geri bildirim yapılır. Bu aşamada, çalışanlarınıza kişilik envanteri ve yetkinlik analizi sonuçları, güçlü ve gelişime açık yönleri, kariyer planlaması ve eğitim ihtiyaçlarına yönelik öneriler raporlanır ve geri bildirim yapılır. Çalışanlarınızın soruları yanıtlanır ve görüşleri alınır.

Kurumsal Başvuru İçin

Popüler

Hizmetlerimizle Tanışın

Hizmetlerimiz

Eğitimlerimiz

 • Finansal Okuryazarlık
 • Finansçı Olmayanlar için Finans
 • Para, Döviz & Sermaye Piyasaları
 • Makroekonomik Verilerin Yorumlanması
 • Ekonomik Krizlerin Nedenleri & Sonuçları
 • Ekonomi Yönetimi
 • İnsan Kaynaklarına Stratejik Yaklaşım
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
 • Performans Yönetimi & Sistemleri
 • Performans Değerlendirme Sistemleri
 • İş Analizi & İş Gücü Planlama
 • Ücret, Ödüllendirme & Yan Haklar
 • Yetenek ve Kariyer Yönetimi
 • Kurumsal Akademi Tasarımı
 • Kurum Kültürü Yönetimi
 • Mutluluk & Motivasyon Yönetimi
 • Sessiz İstifadan Kaçınma
 • Profesyonel Koçluk