turkiyecumhuriyeti100yil

Eğitim İhtiyaçları Belirleme

Kurumunuzun başarısı, çalışanlarınızın gelişimine bağlıdır. Çalışanlarınızın eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve onlara uygun eğitim çözümleri sunmak, kurumunuzun rekabet gücünü, verimliliğini ve iş sonuçlarını artıracaktır. Bu noktada, kurumunuzun ve çalışanlarınızın gelişim alanlarını ve eğitim ihtiyaçlarını analiz ediyor ve raporluyoruz. Tercihinize göre görüşmeler, kişilik envanterleri ve analizleri gibi yöntemlerle hem kurumsal hem de bireysel düzeyde eğitim ihtiyaçlarınızı belirliyoruz. Kurumunuza ve çalışanlarınıza uygun eğitim çözümlerini sunuyoruz. Bu sayede, kurumunuzun ve çalışanlarınızın potansiyelini ortaya çıkarıyor ve geliştiriyoruz.

Çalışma Amacı

Bu çalışmanın amacı, kurumunuzun ve çalışanlarınızın eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve size en uygun eğitim çözümlerini önermektir. Böylece, kurumunuzun hedeflerine ulaşmasına, çalışanlarınızın yetkinliklerini geliştirmesine, motivasyonunu ve bağlılığını artırmasına, kurum kültürünü güçlendirmesine ve iş performansını iyileştirmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Çalışma Kimler İçin

Çalışanlarınızın kişilik özelliklerini ve yetkinlik seviyelerini ölçmek, gelişim alanlarını ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim planlaması yapmak ve eğitim sonrası değerlendirme yapmak isteyen insan kaynakları ekipleri, ekip yöneticileri. 

Çalışma Süresi

Bu çalışmanın süresi, kurumunuzun büyüklüğüne, çalışan sayısına, eğitim ihtiyaçlarının kapsamına ve tercih ettiğiniz yöntemlere göre değişkenlik gösterebilir. Ortalama olarak, bu çalışma 1-4 hafta arasında tamamlanabilir.

Çalışma İçeriği

Bu çalışmada, şu adımlar izlenir:

 • Kurumunuzun durum analizi yapılır. Vizyon, misyon, strateji, hedef, performans, kültür, süreç, organizasyon, iş tanımı, yetkinlik modeli ve eğitim faaliyetleri incelenir.
 • Çalışanlarınızın kişilik özellikleri ve yetkinlik seviyeleri ölçülür. DISC kişilik envanteri kullanılır. DISC, çalışanların baskın, etkileşimci, kararlı ve dikkatli kişilik özelliklerini belirleyen bir yöntemdir. Çalışanların kendilerini ve başkalarını anlamalarını, davranışlarını uyarlamalarını, iletişim becerilerini geliştirmelerini, motivasyon kaynaklarını bulmalarını ve işe uygunluklarını ölçmelerini sağlar. Gerekirse, çalışanlarla mülakatlar yapılır.
 • Çalışanlarınızın gelişim ihtiyaçları ve eğitim ihtiyaçları belirlenir. Kurumunuzun hedefleri, iş tanımları, yetkinlik modelleri ve çalışanlarınızın kişilik özellikleri ve yetkinlik seviyeleri karşılaştırılır. Çalışanların gelişmesi gereken alanlar ve eğitim ihtiyaçları tespit edilir.
 • Kurumunuza ve çalışanlarınıza uygun eğitim çözümleri sunulur. Eğitim ihtiyaçlarına göre, eğitim konuları, yöntemleri, süreleri, kaynakları, bütçesi, takvimi ve hedefleri belirlenir. Size en uygun eğitim çözümleri önerilir.
 • Eğitim sonrası değerlendirme yapılır. Eğitimlerin etkinliği, katılımcıların memnuniyeti, öğrenme düzeyi, davranış değişikliği ve iş sonuçları ölçülür. Eğitimlerin faydaları ve eksiklikleri raporlanır. İyileştirme önerileri sunulur.

Kurumsal Başvuru İçin

Popüler

Hizmetlerimizle Tanışın

Hizmetlerimiz

Eğitimlerimiz

 • Finansal Okuryazarlık
 • Finansçı Olmayanlar için Finans
 • Para, Döviz & Sermaye Piyasaları
 • Makroekonomik Verilerin Yorumlanması
 • Ekonomik Krizlerin Nedenleri & Sonuçları
 • Ekonomi Yönetimi
 • İnsan Kaynaklarına Stratejik Yaklaşım
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
 • Performans Yönetimi & Sistemleri
 • Performans Değerlendirme Sistemleri
 • İş Analizi & İş Gücü Planlama
 • Ücret, Ödüllendirme & Yan Haklar
 • Yetenek ve Kariyer Yönetimi
 • Kurumsal Akademi Tasarımı
 • Kurum Kültürü Yönetimi
 • Mutluluk & Motivasyon Yönetimi
 • Sessiz İstifadan Kaçınma
 • Profesyonel Koçluk