turkiyecumhuriyeti100yil

İş Yerindeki Zor İnsanlar: Onlarla Nasıl Başa Çıkılır?

Çalıştığınız ortamda davranışlarından rahatsız olduğunuz iş arkadaşlarınız var mı? Peki bu durum ile nasıl başa çıkıyorsunuz? İş yerinde zor insanlarla uğraşmak zorlayıcı ve yorucu olabilir. Meslek hayatımızda hepimizin yaşadığı veya yaşayacağı bir durumdur. Zor insanlar her zaman her yerde karşınıza çıkabilir ve işyeri ortamını birçok yönden bozabilir. Bu blog gönderisinde, bu zor kişileri nasıl yöneteceğimize dair stratejileri tartışacağız ve herkesin verimli çalışmasını sağlayacağız.

İş Yerinde Zor İnsanları Tespit Etmek

İş yerinde zor kişiliklerle uğraşmak, çoğumuzun karşılaştığı bir durum. Ortaya çıkabilecek potansiyel sorunları etkili bir şekilde yönetmek ve hafifletmek için bu kişileri tanımlayabilmek önemlidir.
İşyerinde zor çalışanları tanımamıza yardımcı olabilecek birkaç ortak özellik vardır. Bu bireyler, sürekli olarak olumsuz olma, sürekli şikayet etme, eylemlerinin sorumluluğunu almayı reddetme ve başkalarıyla sık sık çatışma veya tartışmaya girme gibi davranışlar sergileyebilirler. Ayrıca dedikodu yapma, meslektaşlarını baltalama veya toksik bir çalışma ortamı yaratma eğilimleri olabilir.
Zor kişiler ekip dinamiklerini, çalışanların moralini ve genel üretkenliği önemli ölçüde etkileyebilir. Bunları erkenden tespit ederek, durumu etkili bir şekilde ele almak ve yönetmek için uygun adımları atabiliriz. Zor kişiliklerin bir organizasyonun her seviyesinde var olabileceğini hatırlamak çok önemlidir, bu nedenle gözlemci ve dikkatli olmak önemlidir.
Bu özelliklere dikkat etmek ve çalışma ortamı üzerindeki etkilerini anlamak, olumlu ve uyumlu bir iş yeri yaratmanın anahtarıdır. Zor kişileri tanımlayabilmek, davranışlarını ele almamıza, sınırlar koymamıza ve sağlıklı bir çalışma kültürü geliştirmek için proaktif adımlar atmamıza olanak tanır. Bunu yaparak, iş yerimizin dahil olan herkes için olumlu ve üretken bir ortam olarak kalmasını sağlayabiliriz.

Davranışlarının Arkasındaki Nedenleri Anlamak

Her bir işyerinde, kaçınılmaz olarak negatif davranışlar sergileyen bireyler daima olacaktır. İster sürekli olarak fikirlerinizi baltalayan bir iş arkadaşınız, ister hiçbir zaman net geri bildirim sağlamayan bir yönetici olsun, zor kişilerle uğraşmak zorlayıcı ve hatta stresli olabilir. Bununla birlikte, bir sonuca varmadan veya olumsuz tepki vermeden önce bir adım geri atıp davranışlarının ardındaki nedenleri anlamaya çalışmak çok önemlidir.
Empati ve dinleme bu süreçte anahtardır. Kendinizi onların yerine koyarak ve olayları onların bakış açısıyla görmeye çalışarak, davranışlarını neyin yönlendirdiği konusunda fikir edinebilirsiniz. Belki iş yükleri nedeniyle bunalmış hissediyorlar ya da iş dışında kişisel sorunlarla uğraşıyorlar. Empati kurarak ve onların deneyimlerine açık olarak, kendilerini dürüstçe daha rahat ifade edebilecekleri bir ortam yaratırsınız.
Ek olarak, zor davranışların organizasyon kültürü, eğitim eksikliği veya kötü yönetim uygulamaları gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabileceğini kabul etmek önemlidir. İşte burada insan kaynakları ve insan kaynakları yönetimi devreye giriyor. İnsan Kaynakları uzmanları, zor davranışların altında yatan nedenleri anlamada değerli bilgiler ve destek sağlayabilir. Ayrıca işyerindeki çatışmaların nasıl etkili bir şekilde ele alınacağı ve çözüleceği konusunda rehberlik sunabilirler.
Bir kişinin davranışının ardındaki nedenleri anlayarak onlara daha şefkatli yaklaşabilir ve her iki taraf için de fayda sağlayan bir çözüm bulmaya çalışabilirsiniz. Unutmayın, etkili iletişim ve ortak bir zemin bulma isteği, zor kişilerle uğraşırken çok önemlidir.

Zor Meslektaşlarla Nasıl Başa Çıkılır?

Zor meslektaşlarla uğraşmak zor olabilir, ancak üretkenliği ve olumlu bir çalışma ortamı için profesyonel bir tutumu sürdürmek çok önemlidir. İşte zor iş arkadaşlarıyla başa çıkmak için bazı ipuçları;

 1. Sakin kalın: Davranışlarının veya tutumlarının sizi hemen tetiklemesine izin vermeyin. Dengeli kalın ve düşünmeden tepki vermeyin. Bu, durumu daha da kötüleştirebilecek bir çatışmayı önlemeye yardımcı olacaktır.
 2. Etkili iletişim kullanın: Zor meslektaşlarla iletişim kurarken iddialı olmaya çalışın ve saldırgan veya savunmacı olmaktan kaçının. Bakış açınızı sakin ve net bir şekilde ifade edin, aktif bir şekilde dinleyin ve onların bakış açısını anlamaya çalışın. Her zaman ortak bir zemin bulmayı hedefleyin.
 3. Tetikleyicileri belirleyin: İş arkadaşınızın zor davranışını neyin tetiklediğini belirlemeye çalışın. Bu, ne zaman agresifleşeceklerini tahmin etmenize yardımcı olabilir ve yaklaşımınızda hazırlıklı ve proaktif olmanızı sağlar.
 4. Yönetimden destek isteyin: İş arkadaşınızın davranışı üretkenliğinizi veya çalışma ortamınızı etkiliyorsa, yönetimden destek isteyin. Durumu ve bunun siz ve ekip üzerindeki etkisini paylaşın. Bu, yönetimin uygun önlemi almasına yardımcı olabilir.
  Unutmayın, profesyonel kalmanız ve çatışma veya saldırganlıktan kaçınmanız çok önemlidir. Zor karakterler yorucu olabilir, ancak doğru yaklaşımla onları etkili bir şekilde yönetebilirsiniz.

İş Yerinde Çatışmayı Yönetmek İçin İpuçları

İş yerinde çatışma kaçınılmaz bir gerçektir, ancak bazı temel ipuçlarıyla etkili bir şekilde yönetilebilir. İşyerindeki çatışmaları yönetmek için bazı ipuçları;

 1. Sorunu hemen ele alın: Sorunun üzerinden uzun bir süre geçmesine izin vermeyin. Daha kötüye gitmesini önlemek için mümkün olan en kısa sürede harekete geçin.
 2. Aktif bir şekilde dinleyin: İş arkadaşınızın endişelerini dikkatlice dinleyin. Sözünüzü kesmeyin veya varsayımlarda bulunmayın.
 3. Duyguları kontrol altında tutun: Duygular bir çatışmayı çözmenin önüne geçebilir. Sakin ve profesyonel kalın.
 4. Bir çözüm üzerinde işbirliği yapın: İlgili tüm taraflarca kabul edilebilir bir çözüm bulmak için birlikte çalışın.
 5. Bir arabulucudan yardım isteyin: Çatışma çok yoğun veya karmaşıksa, bir arabulucudan yardım almayı düşünün.
 6. Takip: Çözümün işe yaradığından ve herkesin sonuçtan memnun olduğundan emin olmak için ilgili taraflarla görüşün.
  Çatışmayı yönetmek, işyerinde herkesin sahip olması gereken önemli bir beceridir. Yukarıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurarak, çatışmayı etkili bir şekilde yönetebilir ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayabilirsiniz.

Etkili İletişimin Önemi

Etkili iletişim, işyerindeki zor meslektaşlarla başa çıkmada en kritik faktörlerden biridir. Etkili iletişim, iletilen mesajda aktif dinleme, saygı ve netlik gerektirir. İşyerinde problemli karakterler ile başa çıkma bağlamında, etkili iletişim, yanlış anlamaların çözülmesine, çatışmaların yönetilmesine ve olumlu ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olur.
Etkili iletişimin önemli bir yönü, cezadan ziyade olumlu pekiştirme-güçlendirmeyi içerir. Olumlu pekiştirme, arzu edilen davranış için övgü, takdir veya ödül sağlamayı içerirken ; cezalandırma ise ödülleri kaldırmayı, alıkoymayı, sınırlamaları veya istenmeyen davranış karşılığında ceza vermeyi içerir. Olumlu pekiştirme ise iyi davranışı teşvik eder ve insanları olumlu davranmaya devam etmeye motive eder. Buna karşılık, ceza, agresiflik yaratabilir ve ilişkileri daha da kötüleştirebilir.
Bu nedenle, zor meslektaşlarla etkili iletişim, arzu edilen davranışların karşılığında olumlu geri dönüşler içermelidir. Çabalarını veya ekibe katkılarını takdir etmek, gerektiğinde destek olmak, yardım teklif etmek ve şükran göstermek pozitif sonuçlar almanızı sağlayacaktır. Bu olumlu jestler iyi niyet, güven ve açık iletişimi besler ve gelecekteki potansiyel çatışmalar veya yanlış anlamalarla başa çıkmada faydalı olabilir.

Zor Çalışanlarla Başa Çıkmada Yönetimin Rolü

İşyerinde, zor çalışanlarla uğraşmak söz konusu olduğunda en büyük rol yönetim kademesine aittir. Ortaya çıkabilecek herhangi bir çatışma veya sorunu ele almak ve tüm personel için uyumlu bir çalışma ortamı sağlamak yönetim ekibinin sorumluluğundadır.
Zor çalışanlarla başa çıkmada etkili yönetimin önemli bir yönü, modern yönetim tarzlarını benimsemektir. Geleneksel yönetim tarzları, özellikle farklı beklenti ve değerlere sahip genç çalışanlarla uğraşırken o kadar etkili olmayabilir. Daha çağdaş bir yaklaşımı benimseyen yönetim, açık iletişimi ve işbirliğini teşvik eden olumlu bir çalışma kültürünü teşvik eder.
Bir diğer önemli unsur, etkili insan kaynakları yönetimidir. Bu, çatışma çözümünü ele alan ve hem problemli çalışana hem de ekibin geri kalanına destek sağlayan politikalar ve prosedürler oluşturmayı ve uygulamayı içerir. İnsan kaynakları yönetimi, bireyin ihtiyaçları ile bir bütün olarak organizasyonun ihtiyaçları arasında bir denge kurmaya çalışmalıdır.
Ek olarak, yönetimin örnek teşkil etmesi ve güçlü iletişim becerileri sergilemesi esastır. Bu, çalışanların endişelerini ve şikayetlerini aktif olarak dinlemeyi, zamanında geri bildirim sağlamayı ve gerektiğinde rehberlik ve destek sunmayı içerir. Yönetim, açık iletişim kültürünü teşvik ederek, zor çalışanların endişelerini dile getirme ve yardım arama konusunda kendilerini rahat hissettikleri bir ortam yaratabilir.

Özetle, yönetimin zor çalışanlarla başa çıkmadaki rolü, sağlıklı bir çalışma ortamının sürdürülmesini sağlamaktır. Yönetim, modern yönetim tarzlarını benimseyerek ve etkili insan kaynakları yönetimine öncelik vererek, tüm çalışanların üretkenliğini ve refahını sağlayarak çatışmaları başarılı bir şekilde ele alabilir ve çözebilir. Diğer çalışanlar ise yukarıda belirttiğimiz empati kurmak, iyi bir dinleyici olmak gibi etkili iletişim yöntemlerini benimseyerek geçinmesi zor çalışma arkadaşları ile uyum içinde çalışmak konusunda olumlu adımlar atabilirler.

Daha detaylı bilgi için Zor İnsanlarla Başa Çıkma başlıklı eğitimimizi inceleyebilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz!

Bunu Paylaşın!

Yeni Yayınları Kaçırmamak İçin Abone Olun!

Yeni yayın ve gelişmeleri e-posta adresinize almak için lütfen aşağıdaki formu doldurun.

Dilerseniz Linkedin üzerinden de  yayınlarımıza abone olabilirsiniz. Linkedin üzerinden abone olmak için hemen tıklayın »

Bunlar da İlginizi Çekebilir! - Tüm Blog Yazılarımız

Bunlar da İlginizi Çekebilir! - Tüm Podcast'lerimiz

Bunlar da İlginizi Çekebilir! - Tüm Video'larımız

Siz de daha iyisini istemez misiniz?

Hizmetlerimizle Tanışın

Hizmetlerimiz

Eğitimlerimiz

 • Finansal Okuryazarlık
 • Finansçı Olmayanlar için Finans
 • Para, Döviz & Sermaye Piyasaları
 • Makroekonomik Verilerin Yorumlanması
 • Ekonomik Krizlerin Nedenleri & Sonuçları
 • Ekonomi Yönetimi
 • İnsan Kaynaklarına Stratejik Yaklaşım
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
 • Performans Yönetimi & Sistemleri
 • Performans Değerlendirme Sistemleri
 • İş Analizi & İş Gücü Planlama
 • Ücret, Ödüllendirme & Yan Haklar
 • Yetenek ve Kariyer Yönetimi
 • Kurumsal Akademi Tasarımı
 • Kurum Kültürü Yönetimi
 • Mutluluk & Motivasyon Yönetimi
 • Sessiz İstifadan Kaçınma
 • Profesyonel Koçluk