turkiyecumhuriyeti100yil

Süreç Dokümantasyon, Süreç Analizi ve Süreç İyileştirme Danışmanlığı

Consult Saga olarak, süreç dokümantasyonu, süreç analizi, süreç iyileştirme ve süreç geliştirme faaliyetlerine odaklanan danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

İşletmelerin süreçleri, işletmenin performansını ve verimliliğini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Ancak, çoğu işletmede süreçlerin doğru şekilde belgelenmemiş ve yönetilmemiş olması, işletmenin performansını ve verimliliğini düşürebilir. Bu nedenle, süreç dokümantasyonu, analizi ve geliştirmesi önemlidir.

Süreç Dokümantasyonu

Süreç dokümantasyonu, işletmenizin süreçlerinin daha iyi anlaşılmasını ve süreçler arasındaki bağlantıların daha iyi görülmesini sağlar. Ayrıca, işletmenizde çalışanların süreçler hakkında netleşmesini ve dolayısıyla süreçlerin daha iyi uygulanmasına yardımcı olur. 

Süreçlerin doğru şekilde belgelenmesi, işletmenizin süreçlerinin daha etkili hale gelmesini sağlar. Bu doğru yönetim yapılabilmesine yardımcı olur. Böylece işletmenizin performansını ve verimliliğini arttırır. Genellikle şu adımlardan oluşur;

 • Ana süreçlerin ve süreç envanterinin belirlenmesi: İşletmedeki temel bağlantılar ortaya konur ve süreç envanteri oluşturulur. 
 • Süreçlerin tanımlanması: Her sürecin nasıl yürütüleceği, gerekli araçların ve kaynakların ne olduğu, sürecin çıktıları ve sürecin sonucu tanımlanır. 
 • Süreçlerin görselleştirilmesi: Her süreç, adımlarını ve araçlarını içeren bir süreç haritası veya iş akış diyagramı olarak görselleştirilir.
 • Süreçlerin yazılı olarak belgelenmesi: Her süreç, adımlarını, araçlarını, sorumlulukları ve çıktıları içeren yazılı bir belge haline getirilir.
 • Sorumlulukların belgelenmesi: Süreç sorumluları tanımlanır ve RACI tabloları oluşturulur
 • KPI ve Ölçüm: Süreç KPI’ları belirlenir, süreç ölçümleri yapılır. 

Süreç Analizi

Süreç analizi, işletmenizin süreçlerini analiz eder ve işletmenizin süreçleri arasındaki bağlantıları ortaya çıkarır. Böylece, işletmenizin süreçleri arasındaki verimliliği arttırmak için gerekli olan değişiklikleri yapabilirsiniz.

 • Süreç Olgunluk Analizi: Dokümantasyonu yapılan tüm süreçlerin verimlilik, çalışan deneyimi ve müşteri deneyimi tarafından analizi yapılır. 
 • Gelişim alanları ve süreçsel etkileri ortaya konur. 
 • Gelişim alanlarına yönelik çözüm önerileri belirlenir. Çözüm önerilerinin rakamsal etkileri çıkartılır. 
 • Aksiyonlar sınıflandırılır ve önceliklendirilir.

Süreç İyileştirme

Süreç iyileştirme, işletmenizin süreçlerini, süreçleri arasındaki verimliliği arttırmak için gerekli olan değişiklikleri yapar. Böylece, işletmenizin süreçleri daha etkili hale gelir ve işletmenizin performansını arttırırsınız. Bu aşamada;

 • Olması gereken süreç akışları ve süreç dokümanları hazırlanır
 • Süreç iyileştirme aksiyonları takip edilerek hayata geçirilmesi sağlanır. 
 • İlk gözlemler, ölçümlemeler yapılarak, aksiyonlarda iyileştirmeler yapılır. 
 • Öncesi ve sonrası analizleri yapılır. Katkı rakamsal olarak ortaya konur. 

 

Kurumsal Başvuru İçin

Popüler

Hizmetlerimizle Tanışın

Hizmetlerimiz

Eğitimlerimiz

 • Finansal Okuryazarlık
 • Finansçı Olmayanlar için Finans
 • Para, Döviz & Sermaye Piyasaları
 • Makroekonomik Verilerin Yorumlanması
 • Ekonomik Krizlerin Nedenleri & Sonuçları
 • Ekonomi Yönetimi
 • İnsan Kaynaklarına Stratejik Yaklaşım
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
 • Performans Yönetimi & Sistemleri
 • Performans Değerlendirme Sistemleri
 • İş Analizi & İş Gücü Planlama
 • Ücret, Ödüllendirme & Yan Haklar
 • Yetenek ve Kariyer Yönetimi
 • Kurumsal Akademi Tasarımı
 • Kurum Kültürü Yönetimi
 • Mutluluk & Motivasyon Yönetimi
 • Sessiz İstifadan Kaçınma
 • Profesyonel Koçluk