turkiyecumhuriyeti100yil

Süreç Olgunluk Analizi Nedir?

Consult Saga Süreç Olgunluk Analizi Nedir Can Demirağ Fergül Guyard

Süreç olgunluk analizi, işletmelerde yürütülen süreçlerin etkililiğini ve verimliliğini ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu analiz, süreçlerin ne kadar olgun olduğunu ve hangi alanlarda iyileştirme yapılması gerektiğini tespit etmek için kullanılır. Bu makalede, süreç olgunluk analizi kavramını tanımlayarak ne olduğunu ve ne yaptığını, süreç olgunluk analizi metodlarını, uygulamalarını, sonuçlarını, önerilerini ve ölçütlerini inceleyeceğiz. Ayrıca süreç […]