turkiyecumhuriyeti100yil

Rapor Alan Maktu Ücretli Çalışanlar Haklı Nedenle Fesih Yapabilir

Maktu Ücret (Aylık Ücret) alan çalışanların istirahat aldıkları dönemde bazı işverenler yasayı bilmedikleri için bu aylar ile ilgili 2 günlük rapor ve istirahat günleri ile ilgili ücret ödemelerini eksik yapmaktadır. 22.04.2021 tarihinden itibaren SGK’ da yapılan değişiklikle bu tarihten önce son 90 gün üzerinden ortalama günlük ücret hesaplama yaparak ödeme yaparken 22.04.2021 tarihinden sonra son […]